Monday, 30 April 2012

Alfaazon ke Mohtaaz nahi rahte

Iss hadd tak ehsas jud gaye ki ab hum Alfaazon ke mohtaaz nahi rahte.............
"JIYA"
Par sath hi waqt aisa aa gaya ki baat karne ki wajeh bhi nahi milti.............*

No comments:

Post a Comment