Sunday, 15 July 2012

Aye Khuda

Aye khuda teri talash har shakhs karta firr raha hai..........
"JIYA"
Ab toh dil bhi paak na raha tere banaye insano ka..............*

No comments:

Post a Comment